top of page

İMAR BARIŞI

Ruhsatsız, ruhsat ve eklerine aykırı veya imar yönetmeliğine aykırı yapıların kayıt altına alınması, alınmış yıkım kararlarından ve tahsil edilemeyen cezalardan muaf tutulması, vatandaşlarımız ve devletimiz arasındaki ihtilafların çözümlenmesi için İmar Barışı getirilmiştir.

İMAR_BARIŞI_LOGO_PNG_yuvarlak.png

Yapı Kayıt Belgesi

Kaçak katı olanlar, binalarını büyük yapanlar, projesiz ya da projelerine aykırı bina yapan vatandaşlarımız bu kanundan faydalanacaktır. Bu binalara Yapı Kayıt Belgesi verilecektir. Başvuruda bulunanlar yapı maliyeti ve arsa emlak değerinin toplamının konutlarda %3’ü, ticari alanlarda %5’i oranında kayıt bedeli harcı yatıracaktır.

Yapı Kayıt Belgesi alanlar için yıkım kararları duracak, para cezaları silinecek, açılmış davalar düşecektir. Elektrik, su, doğalgaz bağlantısı yapabileceklerdir.
Ancak yapı kayıt belgesi alındığı zaman aslında tam olarak uygunsuzluk sonlanmış olmuyor. Resmi kanallarca artık ceza almayacağınız ya da yapınızın yıkılmayacağı anlamına gelse de uygunsuzluk devam etmektedir, sadece mevcut durumla ilgili bir yaptırıma tabii tutulmuyorsunuz. Tapu haklarının tanınabilmesi ve iskan belgesi alınabilmesi için kat mülkiyetine geçilmesi gerekmektedir.

YAPI KAYIT belge-1.jpg

Kat Mülkiyetine Geçilmesi

Kat Mülkiyeti tapusu alabilmek için öncelikle yapı kayıt belgesi alınması gerekmektedir. Kat mülkiyeti aşamasında mimari proje isteneceğinden, yapı kayıt belgesine yazılması gereken bilgiler doğru ve mimari proje ile uyumlu olmalıdır. Bu yüzden resmi başvuru yapmadan önce kesinlikle bize danışınız.
Kat mülkiyetine geçmek yapının projelendirilmesi anlamına geliyor. Böylece kat mülkiyeti tapusu alınmasında hiçbir problem kalmamış oluyor. Yani Arsa Tapulu bir yapıdan kat mülkiyetli tapuya geçmiş oluyorsunuz. Bu da sonraki süreçlerde hiçbir şekilde başınızın ağrımayacağı anlamına gelmektedir. Bankaya mevcut yapıyı güvence göstererek kredi çekebilme olanağı sağlanmış olacaktır aynı zamanda rahat alınıp satılabilen, kolayca hisselendirilebilen hukuki bir zemine sizi dahil edecektir.

 

Kat Mülkiyetli Tapu Alınması;
- Bina işli aplikasyon krokisi hazırlanır
- Zemin tespit tutanağı hazırlanır
- Yola terk işlemleri yapılır (varsa)
- Yapının rölövesi çıkarılır
- Mimari projenin çizilmesi

bottom of page